Lord Vishnu


Pandava Thoothar Perumal Temple, Kanchipuram Kanchipuram

Locality/village:
State:
Deity:

Pavalavannam Temple,Kanchipuram,Tamil Nadu Kanchipuram

Locality/village:
State:
Deity:

Vaikunta Perumal Temple, Kanchipuram Kanchipuram

Locality/village:
State:
Deity:

Sri Karunakara Perumal temle,Tamil nadu Kanchipuram

Locality/village:
State:
Deity:

Ulagalantha Perumal Temple, Kanchipuram,Tamilnadu Kanchipuram

Locality/village:
State:
Deity:

Parthasarathy Temple, Triplicane, Tamil Nadu Triplicane,Chennai

Locality/village:
State:
Deity:

Thiru Sempon Sei Kovil, Thanjavur Thirunangur, Thanjavur

Locality/village:
State:
Deity:

Tirupati Balaji Temple, Andhra Pradesh Tirupati

Locality/village:
State:
Deity:

Thiru Vann Purushothamam, Thirunangur Thirunangur

Locality/village:
State:
Deity:

Varadaraja Perumal Temple, Thirunangur Thirunangur, Thanjavur

Locality/village:
State:
Deity:

Thiru Kavalampaadi Temple, Thirunangur Thirunangur

Locality/village:
State:
Deity:

Thiruneermalai Temple Thiruneermalai

Locality/village:
State:
Deity: