Lord Vishnu


Pandava Thoothar Perumal Temple, Kanchipuram Kanchipuram

Locality/village :
State :
Deity :

Pavalavannam Temple,Kanchipuram,Tamil Nadu Kanchipuram

Locality/village :
State :
Deity :

Vaikunta Perumal Temple, Kanchipuram Kanchipuram

Locality/village :
State :
Deity :

Sri Karunakara Perumal temle,Tamil nadu Kanchipuram

Locality/village :
State :
Deity :

Ulagalantha Perumal Temple, Kanchipuram,Tamilnadu Kanchipuram

Locality/village :
State :
Deity :

Parthasarathy Temple, Triplicane, Tamil Nadu Triplicane,Chennai

Locality/village :
State :
Deity :

Thiru Sempon Sei Kovil, Thanjavur Thirunangur, Thanjavur

Locality/village :
State :
Deity :

Tirupati Balaji Temple, Andhra Pradesh Tirupati

Locality/village :
State :
Deity :

Thiru Vann Purushothamam, Thirunangur Thirunangur

Locality/village :
State :
Deity :

Varadaraja Perumal Temple, Thirunangur Thirunangur, Thanjavur

Locality/village :
State :
Deity :

Thiru Kavalampaadi Temple, Thirunangur Thirunangur

Locality/village :
State :
Deity :

Thiruneermalai Temple Thiruneermalai

Locality/village :
State :
Deity :